Huisartsenpraktijk Naarden

Praktijkgevel

Consulten en visites

Spreekuur/consulten

Het spreekuur is alleen op afspraak. Er is iedere werkdag 's ochtends een spreekuur van 08.00 tot 11.30 uur, behalve van 10.30 tot 11.00 uur en 's middag van 14.00 tot 16.00 uur. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de assistente, tel: 023-5313600. Daarnaast kunt VIA DEZE WEBSITE een afspraak voor een consult aanvragen. Meer informatie over de laatste mogelijkheid vindt u op onze homepagina. De duur van een consult is 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben of wilt u meerdere problemen met uw arts bespreken dan kunt u in overleg met de assistente een dubbele afspraak maken.

Telefonisch terugbelspreekuur

Indien u een telefonisch consult wenst kunt u iedere werkdag tussen 08.00 - 12.00 uur en 13.30 - 15.30 uur contact opnemen met de assistente, tel: 023-5313600. Daarnaast kunt u VIA DEZE WEBSITE een afspraak voor een telefonisch consult aanvragen. Meer informatie over de laatste mogelijkheid vindt u op onze homepagina. De assistente zet u dan op de agenda van het terugbelspreekuur. U wordt vervolgens teruggebeld tussen 11.30 en 14.00 uur.

Hoort u niets in de periode dan is het zeer wel mogelijk dat wij verhinderd waren door grote drukte of een spoedgeval. U mag dan nog een telefoontje verwachten na 16.00 uur.

Vergeet u niet om de telefoonnummers waarop u bereikbaar bent door te geven aan de assistente. Bij voorkeur uw mobiele nummer. Als u dezelfde dag nog door de arts teruggebeld wilt worden dan moet u dit voor 11.00 telefonisch aan de assistente doorgeven. Wilt u iets met uw arts bespreken wat min of meer urgent is of in ieder geval urgent lijkt te zijn, meldt u dit dan ook bij de assistente zodat zij dit tijdig aan uw arts kan doorgeven.

Visites

Patiënten die, wegens medische redenen niet naar de praktijk kunnen komen, kunnen een huisbezoek/visite aanvragen. Indien een huisbezoek dezelfde dag nog plaats moet vinden, dient deze voor 10.30 uur aangevraagd worden. Vanzelfsprekend geldt dit natuurlijk niet voor spoedgevallen. Gewoonlijk worden huisbezoeken tussen circa 12.00 en 14.00 uur verricht. In wederzijds overleg kan er zo nodig afgeweken worden van bovenstaande gebruikelijke gang van zaken.

.