Medical Practice Naarden                                                                                            Health Centre Stad en Vaart

Klachtenformulier

De relatie tussen u en de medewerkers van onze praktijk dient gebaseerd te zijn op vertrouwen en wederzijds respect. Wij proberen onze uiterste best te doen om ervoor te zorgen dat wij dit vertrouwen en respect uit dragen.
Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de geboden zorg aan u of de communicatie met u dan verzoeken wij u dit in eerste instantie te bespreken met uw huisarts. U kunt hiervoor via deze website of via de assistente een consult dan wel telefonisch consult aanvragen. Ook kunt u dit klachtenformulier invullen.
Mocht het gesprek niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u zich eventueel ook wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie/Geschilleninstantie DOKH (072-5208325 of website www.dokh.nl). Onze praktijk is bij deze klachtencommissie/Geschilleninstantie aangesloten.

Persoonlijke gegevens

Alle velden met een * erachter dienen te worden ingevuld.

U bent vergeten de aanhef in te vullen.
U bent vergeten uw voorletters in te vullen.
U bent vergeten uw achternaam in te vullen.
U bent vergeten uw geboortedatum in te voeren.
U bent vergeten uw e-mailadres in te vullen.
U bent vergeten uw (mobiele) telefoonnummer in te vullen.
U bent vergeten uw klacht in te vullen.