Medical Practice Naarden

Coronavaccin

Coronavaccinaties

 

Door alle zeer snel wisselende en soms onrustmakende berichtgeving in de media van zowel de overheid als allerlei andere instanties leven er veel onzekerheden en onduidelijkheden over de coronavaccinaties iets dat wij in hoge mate betreuren. Hierdoor worden wij begrijpelijkerwijs overladen met vragen. Het coronavaccinatie beleid wordt echter geheel bepaald en georganiseerd door de overheid. Wij hebben als huisartspraktijken helaas vooralsnog geen enkele invloed op dit beleid. We kunnen er niet voor zorgen dat u een ander vaccin krijgt dan voor uw categorie bepaald is, kunnen niets vervroegen of anders doen dan bepaald is door het ministerie van VWS. Wij weten daarom ook niet of wij nog meer vaccins krijgen, welke vaccins wij dan krijgen en wanneer we die krijgen. De enige uitzondering wordt gevormd door de groep van 60 – 64 jarigen met daarbij een deel van de groep 65 – 69 jarigen die net is gevaccineerd in onze praktijk met het AstraZeneca vaccin. Voor hen volgt er nog wel een ronde voor de tweede AstraZeneca vaccinatie.

 Helaas moeten wij zelf met grote regelmaat ook allerhande zaken rondom het coronabeleid eerst uit de media lezen voordat deze ons via de officiële kanalen bereiken. Onze beroepsgroep heeft dit al vele malen onder de aandacht gebracht bij de overheid, maar dit heeft nog niet tot een duidelijke verbetering geleid.

 Om onze kerntaken niet in gevaar te brengen, willen wij u dan ook met klem verzoeken onze praktijk niet te benaderen met vragen over de coronavaccinaties tenzij u vragen hebt over uw persoonlijke medische situatie in relatie tot het coronavaccin of van ons een uitnodiging hebt gekregen voor een vaccinatie en vragen over de uitnodiging hebt.

 Antwoorden op algemene vragen over het coronavaccin en de vaccinatierondes kunt u vinden op www.coronavaccinatie.nl u komt hiermee op de website van het ministerie van VWS of belt u met 0800-1351. Verder vindt u informatie op de website van het RIVM, www.rivm.nl of op de website van de GGD Kennemerland, www.ggdkennemerland.nl .

 Hebt u een coronavaccinatie ontvangen en hebt u vervolgens last gekregen van ernstige bijwerkingen dan verzoeken wij u dit wel aan ons door te geven, maar ook aan het bijwerkingen centrum Lareb, www.lareb.nl .

Met vriendelijke groet,

 

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Naarden