Huisartsenpraktijk Naarden in Haarlem

Coronavaccinaties

Er zijn nog steeds veel onduidelijkheden over de Covid-19 vaccinaties waardoor de assistentes maar ook de huisartsen zelf bijzonder veel vaccinatie-gerelateerde vragen krijgen. Sinds begin januari is de telefonische druk op de praktijk met 25% toegenomen met vragen rondom het vaccineren met als absoluut dieptepunt de afgelopen weken waarbij op sommige dagen het aantal telefoontjes verdubbeld is. Deze telefoontjes zijn vaak niet snel afgehandeld door de vele onduidelijkheden in het beleid van de overheid waar wij geen enkele invloed op hebben en zorgen er inmiddels voor dat we slechter bereikbaar zijn. Daarnaast is er hierdoor sprake van een duidelijke werkdruktoename vooral bij de assistentes. Dit is een onwenselijke situatie, de werkdruk is al maanden hoog en de huidige verdere verhoging kan uitval onder assistentes tot gevolg hebben hetgeen in niemands belang is. Bovendien komen onze kerntaken in gevaar en zijn we minder goed bereikbaar voor (sub)acute zorg. Ook dat is een onwenselijke situatie. Hoewel het niet onze taak is om hier duidelijkheid over te geven maar juist die van de overheid hebben wij besloten om dit nu toch zelf te doen om verdere ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

Behalve de gehele leeftijdsgroep van 60 – 64 jaar en een deel van de leeftijdsgroep daarboven namelijk van 65 – 69 jaar die al gepland staan voor hun tweede AstraZeneca vaccinatie (de eerste is reeds door ons toegediend in april), zullen de huisartspraktijken helaas verder niet meer deelnemen aan het vaccineren tegen het Covid-19 virus dit na overleg tussen de overheid en verschillende huisartsenverenigingen. Het gehele vaccinatiebeleid was en wordt bepaald door de overheid en wordt nu verder uitgevoerd door de GGD. Dat betekent dat wij geen invloed hebben op het vaccinatiemoment, merk vaccinatie, locatie waar u gevaccineerd wordt, definiëring van de risicogroepen, levering en levertijden van de vaccinaties. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om ons hierover niet te bellen maar contact op te nemen met de GGD Kennemerland. Soms meldt een medewerker van de GGD of het RIVM aan onze patiënten dat wij wel invloed op deze zaken uit kunnen oefenen. Helaas is dit volkomen onjuist. Dringt u er bij de GGD of RIVM op aan dat zij u op de juiste wijze assisteren en informeren zoals hun taak is. Het klakkeloos doorverwijzen naar de eigen huisarts door de GGD of het RIVM past daar niet bij en ervaren wij als een zorgelijke ontwikkeling. De GGD heeft eveneens artsen in dienst die uw vragen kunnen beantwoorden.

Wat doen wij als huisartsenpraktijk nog wel met betrekking tot de Covid-19 vaccinaties:

  1. Wij leveren lijsten van patiënten die onder de risicogroepen vallen op verzoek van de overheid aan de GGD. Deze patiënten met een verhoogd risico zullen versneld door de GGD worden opgeroepen. Behoort u tot een risicogroep dan kunt u binnenkort van de GGD een oproep voor de vaccinatie verwachten. In de meeste gevallen zult u echter reeds een oproep hebben ontvangen. Deze risicogroepen zijn overigens niet door ons maar door het RIVM dus de overheid gedefinieerd. Welke groepen als risicogroepen zijn aangemerkt door het RIVM vindt u hier: www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/prioritering-medische-risicogroepen

  2. Wij vaccineren de groep de van 60 – 64 jarigen (en deels 65 – 69 jarigen vanuit de spillage), die de eerste AstraZeneca vaccinatie hebben ontvangen in april , begin juli voor de tweede en laatste keer met AstraZeneca. Behoort u tot die groep dan hebt u in het nieuws kunnen lezen dat de lange wachttijd tussen de eerste en de tweede vaccinatie op advies van de gezondheidsraad verkort mag worden. Vooralsnog blijft de reeds gemaakte afspraak voor de tweede vaccinatie gewoon staan. Door de korte houdbaarheid van het vaccin na het openen van het vaccinflesje kunnen we helaas alleen maar een grotere groep personen tegelijk vaccineren. Individuele vaccinaties of slechts in groepen van enkele personen zijn hierdoor niet mogelijk.

Wanneer kunt u ons wel bellen met betrekking tot de Covid-19 vaccinaties:

  1. U bent na het lezen van bovenstaand bericht en het overzicht van de risicogroepen gedefinieerd door het RIVM bang dat u niet op de lijst staat omdat u zich net heb ingeschreven in onze praktijk, omdat er pas heel recentelijk bij u een aandoening is geconstateerd waardoor onder de risicogroep valt of omdat het ondertussen eind juni of later is en u nog steeds niets van de GGD hebt gehoord terwijl u wel op de lijst zou moeten staan.

  2. Als u met de arts van gedachten wilt wisselen of in uw specifieke geval een Covid-19 wel vaccinatie gewenst/voldoende veilig is.

  3. U bevindt zich in een goed uitlegbare maar zeer uitzonderlijke situatie die noch door het RIVM noch door de GGD wordt beschreven en u dreigt hierdoor geen vaccinatie te ontvangen of deze vaccinatie niet tijdig genoeg te ontvangen én u hebt dit reeds uitvoerig met de GGD besproken. U kunt dan een telefonisch consult bij dokter Naarden of dokter Timmerman aanvragen. Wij verzoeken u vriendelijk om, als u contact hebt met de GGD, naar de naam van de medewerker van de GGD te vragen met wie u spreekt en deze naam aan ons door te geven zodat wij zo nodig met diegene contact op kunnen nemen.

Wij hopen hiermee wat meer duidelijkheid gecreëerd te hebben.